Avlopp

Vi hjälper dig med allt från ansökan till färdigt och godkänt avlopp!

Allt från 1 hushåll till större anläggningar. Vi installerar produkter från Svenskavloppsrening har hög kvalitet och är mycket driftsäkra.

BIOP ®

BIOP för 1-2 hushåll, ett smart val som tar väldigt liten yta jämfört med en traditionell infiltration. BIOP placeras direkt efter din befintliga slamavskiljaren och innehåller ett biologiskt reningssteg och ett fosforreducerande reningssteg.

Teknisk data (samma för 5 och 10 pe)

  • Diameter – 2120 mm
  • Höjd – 2150 mm
  • Volym – 5,7 m3
  • Vikt – 400 kg (+ 500 kg fosforfilter)
  • Strömanslutning – 1 fas, 230 volt
  • Effektförbrukning – 25 watt
  • Energiförbrukning – 73 kWh/år

Produktblad BIOP

Oxyfix 1-100 hushåll

Oxyfix är ett biologiskt reningsverk för avlopp som inte är anslutna till kommunalt reningsverk. Oxyfix passar enskilda hushåll, samfälligheter och fastigheter med kommersiell verksamhet. Den finns i storlekar från 5 – upp till 400 personer.

Oxyfix innehåller både ett biologiskt reningssteg och ett fosforreducerande steg och klarar såväl hög som normal skyddsnivå. Vid rening av avloppsvatten från restauranger måste lösningen kompletteras med en fettavskiljare.

Produktblad Oxyfix 5pe

För mer information, kontakta oss gärna på 070-6860067 eller magnus@huntandforestry.se

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats accepterar du användandet av cookies.